Liigu sisu juurde

Abikaasa tunnistab, et ühel päeval on ta nii näljas, et sööb tööl kaks sooja lõunat. Sherborne'i standardite järgi olen kulutanud nii palju ühe tabamusega, et poodnik viskab oma plaanitud smuutide jaoks tasuta valgu loksutamise proove. Kõigil on vaja natuke lõbusat raha. Kui tõsta ühte põlve, tõuseb vastupidine käsi, painutatud küünarnukk.

30 paeva rasva poletamise valjakutse chumlee kaalulangus

The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.

30 paeva rasva poletamise valjakutse hs kaalulangus kulu

The cookies is used to store the kaalulangus veepaasiga consent for the cookies in the category "Necessary". The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".

It does not store any personal data. Functional Functional Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.

Performance Performance Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

30 paeva rasva poletamise valjakutse bikiinid salendav

Analytics Analytics Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

30 paeva rasva poletamise valjakutse kuidas poletada rasva relvadel

Advertisement Advertisement Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads. Others Others Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.

30 paeva rasva poletamise valjakutse cool fat burning vest