Liigu sisu juurde

Mõistlik aeg on siinkohal tõlgendamise küsimus. Nimetatud paus kuulub samuti tööaja hulka.

Tegemist on äärmusliku meetmega, mis peaks andma tööandjale raskes olukorras ajutise väljapääsu, säilitades samal ajal töötajate töökohad.

The Great Gildersleeve: Jolly Boys Invaded / Marjorie's Teacher / The Baseball Field

On kuulda arvamusi, nagu saaks TLS-i § 37 rakendada lihtsalt ja piiranguteta — nii see ei ole. Seaduses on selle paragrahvi kohaldamiseks ette nähtud täpne regulatsioon ja mitmed piirangud. Selliste asjaolude tekkimisel ei ole tööandja enam võimeline töötajat ajutiselt tööga kindlustama ja kokkulepitud töötasu maksma.

Töötasu vähendamise teatis

Näitena võib tuua tulekahju, mille tagajärjel hävib tootmishoone üks osa. Tööandja ei saanud tulekahju tekkimist ette näha ega ära hoida — see pääses lahti temast sõltumatult. Tootmishoone on võimalik kuuga taastada, kuid sellel ajal ei ole tööandjal võimalik töötajatele kokkulepitud tööd anda.

dx fat burner

Ühtlasi oleks töötajatele kokkulepitud töötasu edasimaksmine tööandjale ebamõistlikult koormav, sest raha on tarvis tootmishoone taastamiseks. Ettenägematu töömahu vähenemine tähendab, et töölepingu sõlmimisel ei saanud tööandja seda kuidas vahendada 12 tunni jooksul näha. Palju on arutletud selle üle, kas majanduslangus on tööandjast sõltumatu ja tema jaoks ettenägematu olukord.

kuidas eemaldada liigse rasva relvades

Ühelt poolt väidetakse, et veidigi majandusest huvitatud isikule on selge, et majandus ongi tsükliline ja igale tõusule järgneb alati langus. Teiselt poolt selgitatakse, et viimaste aastate järsk majanduslangus tuli isegi riigi asjaomase valdkonna ministeeriumile ootamatult, keskmisest tööandjast rääkimata. Mõlema poole seisukohtades on oma tõetera, kuid üldjuhul ei ole üldine majanduslangus ja kasumi vähenemine TLS-i § 37 kohaldamise alus.

Tegemist peab olema konkreetse juhtumiga, mis tööandjat vahetult mõjutab, näiteks mõne tellimuse tühistamine. Hooajalist töömahu vähenemist ei peeta TLS-i § 37 järgi ettenägematuks majandusolukorraks. Kui töömahu taastumist endises ulatuses ei saa lähemal ajal ette näha, on tegemist kaalulangus 18 paeva püsiva töömahu vähenemisega, mis annaks TLS-i § 89 lõike 1 järgi aluse töötajaid koondada.

TLS-i § 37 lõike 1 kohaselt võib tööandja töötaja töötasu ajutiselt vähendada kuni kolmeks kuuks kuulise ajavahemiku jooksul. Kui näiteks töötasu vähendati esimest korda 1. Töötasu vähendamine ei või kesta kauem kui tööandjale hädavajalik. See on erakorraline meede — seega peab tööandja töötasu vähendamise asjaolude äralangemisel või lõppemisel kohe taastama nii kokkulepitud töötasu kui ka töömahu.

Töö- ja puhkeaja seadus – Riigi Teataja

Tuleb meeles pidada, et õiguse jumalanna kaaludel on kaks kaussi, millega ta kaalub mõlema poole huvisid ja õigusi igas olukorras. Töötaja on üldjuhul läinud tööandja juurde tööle kuidas vahendada 12 tunni jooksul, eeldades enda kindlustamist täismahus tööga ja lootes ka täispalka. Tavaliselt on tegemist töötaja põhilise või ainsa sissetulekuallikaga, seega ei tohi töötasu ühepoolne vähendamine tööandja jaoks lihtne olla.

Kui aga tööandja on olukorras, kus tal ei ole töötajale tööd anda ja olemasolevat raha on vaja ettenägematu probleemi likvideerimiseks, tuleb arvestada ka tööandja huvisid. Nii nagu kõikidel muudel juhtudel on ka TLS-i § 37 juhtumipõhine — ühtne ja universaalne juhis puudub ning kaalumisel tuleb arvestada iga üksikjuhtumi fat burning watch asjaolusid.

Täisajaga töötajale tuleb tagada vähemalt kehtestatud töötasu alammäär, osalise tööajaga töötajale vastav osa sellest. Mõistliku ulatuse all tuleb käsitada töötasu vähendamist tööandjale hädavajalikus mahus.

Võlaõigusseaduse § 7 lõike 1 kohaselt peetakse mõistlikuks seda, mida samas olukorras heas usus tegutsevad isikud peaksid tavaliselt mõistlikuks. Tööandja peab tegema kõik endast sõltuva, et töötasu vähendamine oleks minimaalne.

Konsultatsioon

Töötasu vähendamine miinimumpalgani peaks olema pigem erand kui reegel. Tähelepanu tuleb juhtida ka asjaolule, et kui töötajaga kokkulepitud töötasuks on miinimumpalk, ei ole TLS-i § 37 kohaldamine ehk töötasu vähendamine selle töötaja puhul võimalik — seadus ei luba töötasu viia alla miinimumpalga piiri.

ma tahan libiseda ja ehitada lihaseid

Töötasu ei tohi vähendada ka juhul, kui tööandjal ei ole võimalik kokkulepitud tööd pakkuda, ent tal on siiski piisavalt raha, et töötasu maksmist jätkata. Sellisel juhul puudub tööandjal tegelik vajadus töötasu vähendada ja kokkulepitud töötasu tuleb edasi maksta. Igasugust majanduslikku seisundit saab statistiliselt prognoosida ning varajane läbirääkimine ja teavitamine võib päästa suurematest arusaamatustest.

muscletech nitro tech ripitud kaalulangus

TLS-i § 37 lõike 4 kohaselt peab tööandja enne töötasu vähendamist informeerima töötajate usaldusisikut või selle puudumisel töötajaid ja konsulteerima nendega töötajate usaldusisiku seaduse §-des 17—21 sätestatud korras.

Teavitamise mõte on eelkõige informeerida töötajaid raskest olukorrast ja leida parim lahendus, mis sobiks mõlemale osapoolele. Töötajate usaldusisiku seaduse § 21 järgi peab tööandja töötajate usaldusisikule või töötajatele esitama kirjalikus vormis teabe töötasu vähendamise põhjuste kohta.

ruby kaalulangusnaitus

Tööandja peab töötasu vähendamisest ette teatama vähemalt 14 kalendripäeva, et anda töötajale võimalus otsida endale teist tööd.

Usaldusisik või selle puudumisel töötaja peab tööandjale edastama oma arvamuse seitsme kalendripäeva jooksul tööandja teate saamisest arvates.

Töötajate usaldusisiku seaduse kohaselt peab tööandja, kes ei arvesta usaldusisiku või töötajate arvamusega, seda kirjalikult põhjendama. Juhul kui pakutavaid töid on mitu, peab tööandja need kõik töötajale välja pakkuma.

Pakutav töö peab olema selline, mida töötaja oma omaduste ja oskuste piires teha suudab. Ühtlasi võib see tähendada, et töötajale võib pakkuda tema kvalifikatsioonistmadalamattöökohta. Kindlasti aga ei saa töötajale pakkuda tema kvalifikatsioonistkõrgemaid nõudeid eeldavat tööd.

tervise kasu 5 protsendi kaalulangus

Tööandjal on kohustus pakkuda uut tööd, töötaja seda vastu võtma ei pea. Kui tegemist on töötajale tunnitasu maksmisega, tähendab see tunnitasu samaks jäämist, kuid tööaja vähenemist — tööajatabelisse tuleb kanda reaalselt töötatud tunnid.

Praktikas on tekkinud küsimus, kas tööandja võib koos töötasuga ise ka tööaega vähendada või on see üksnes töötaja õigus. Ühtset seisukohta selles küsimuses praegu ei ole.

Hiljuti andis tööandja välja käskkirja, milles teatab, et temast mitte-olenevatel majanduslikel põhjustel pole tal enam võimalik tööd anda kokkulepitud ulatuses ning tööaega ja palka vähendatakse poole võrra.

Tööandjad vähendavad tavaliselt korraga nii töötasu kui ka tööaega, sest on keeruline ette kujutada, kuidas tootmishoone töötajad hakkavad töötasu vähendamise järel valima, millisel nädalapäeval või millise tööpäeva algusest või lõpust arvates nad oma tööaega proportsionaalselt vähendavad.

Samal ajal tuleb juhtida tähelepanu asjaolule, et TLS-i § 37 lõike 3 kohaselt TÄHELEon just töötajal õigus keelduda töö tegemisest proportsionaalselt töötasu vähendamisega.

Teisisõnu on seaduse järgi tööaja vähendamise õigus töötajal, mitte tööandjal.

Tööõiguse põhimõisted: summeeritud tööaeg

Õiguskindluse eesmärgil on soovitatav pooltel vaidluste vältimiseks tööaja vähendamises kokku leppida. Töötajal on õigus töötasu vähendamise tõttu tööleping erakorraliselt üles öelda, teavitades sellest tööandjat viis tööpäeva ette.

Sellisel juhul on töötajal õigus saada sama suurt hüvitist nagu tööandja koondatud töötajal TLS § lg 1 ja 2 ehk tööandja peab töötajale maksma ühe kuu keskmise töötasu, millele lisandub üle viie aasta pikkuse töösuhte korral töötukassa makstav hüvitis vt töötuskindlustuse seaduse § 14 ülamärkega 1—4.

Kui töötaja uut tööd ei leia, on tal õigus taotleda lisaks töötukassalt töötuskindlustushüvitist.

Artikkel: Töötasu vähendamine - tööandja viimane õlekõrs | Heli Raidve Tööõigusabi

Materjali tellimiseks sisesta oma e-mail: E-post: Tellin materjalid Hea külastaja! Tasuta materjalide printimine meie kodulehelt ei ole lubatud. Materjali tellimiseks sisesta oma e-kirja aadress ja valitud materjalid saadetakse e-kirjaga.

Sisestatud e-kirja aadress säilitatakse meie andmebaasis ja sellele saadetakse tulevikus kord kuus uudiskiri. E-kirja aadress on kaitstud ja me ei levita seda.

  • Nüüd vaatame punkt-punktilt läbi seadused ning näited selle kohta, kuidas mõjutavad normtundide arvutust riigipühad, neile eelnevad lühendatud tööpäevad, puhkused ning muud töölt eemal viibimised.
  • Otsi: Tööõiguse põhimõisted: summeeritud tööaeg Töölepingu seaduse edaspidi TLS § 5 lõike 1 punkti 7 kohaselt peab töölepingu kirjalikus dokumendis olema kirja pandud tööaeg, s.
  • Jillian rasva poletamine
  • Kruoteraapia kaalulanguse ulevaated
  • Seadus näeb ette võimaluse vähendada ajutiselt töötaja töötasu, kui tööandjal ei ole objektiivsetel majanduslikel põhjustel võimalik töötajale kokkulepitud mahus tööd anda.
  • Töötasu vähendamise teatis | Eesti Kaubandus-Tööstuskoda