Liigu sisu juurde

Kaks sõpra otsustasid aga ikkagi minna seda kristalli otsima. Krokodill ähvardas ja näksas kõiki kes jõe äärde jooma tulid.

Salapärane must kass Ralf-Rasmus Animägi 9 Elas kord üks vana ja vaene mees.

Viisi kivi vitsutõlla, Kivi vitsu kinnitellä. Mille õks tulõ mo vel'ele? Selle õks lää-äi so vel'ele - Nuhi õks nõna, ples's pää, Kud'ra uusaasta kaalulangusmeme pää, kuldahiuss.

Why is sourdough dough sticky? We analyze the reasons of stickiness and make the dough elastic!

Tulõ õks minnä, miä tetä! Säält saa kesvä käkkä süvvä, Hapnit kapstid, uguritsi, Olõ-õs vaja piirakid. Sedä iks mi aigo, sedä aigo ammo oodi, Kuna iks meil tulõ, kuna tulõ jaanipä-iv.

1 tervislik sooki paevas kaalulangus

Sinul omma iks kõik, sinul omma kõik lilli liigumah, Tuli-iks-lilli, tulililli tulõmah. Suvõl om iks mitu, suvõl om iks mitu suurt pühhi, Mitu iks aigu, mitu aigu ilosaat - Ütski olõ-õs, ütski olõ-õs aig armap, Kuagi iks aig, kuagi aig kuulusap, Kui om iks, kui om iks Jaanipäiv.

Rõuge pärimus

Kõik no iks haina, kõik haina häitsese, Lilli omma iks kõik tupõst, lilli tupõst tulõmisõl. Tulli iks sa aol, tulli aol arma-al, Tulli iks sa tunnil, tulli tunnil õndsa-al. Naksi iks mi tulõlõ, naksi tulõlõ tulõma, Naksi iks mi saule, naksi saule saama Kiäki taha-as iks, kiäki taha-as marja magama, Hellä iks unda, hellä unda hingämähe - Kõigil ol'l iks tujo, kõigil tujo tulõ mano, Kõik iks tahtsõ saia, tahtsõ saia sau mano.

pingutage keha naha parast kaalulangust

Siiä iks mi lauluga, siiä mi lauluga tulli. Lätsi iks hot naasõ, lätsi naasõ magamahe, Külä-no-iks-latse, külalatse lammamahe. Lasõ-õs maada, lasõ-õs maada külänaisil, Külä-no-iks-naisil, külänaisil lammuskõlla, Umalt iks rasva poletavad karred, umalt pikältä piolta, Umalt iks lajalta, umalt lajalta laululta.

lihtne rasva kadu hacks

Jaani-õks-kõno, jaanikõnõ, poisikõnõ, Üts om iks aig, rasva poletavad karred om aig ajastagal, Nimi-no-iks-päiv, nimipäiv suurõl suvõl. Omma iks tulõ, omma tulõ kõigi pooli, Kõigi iks pooli, kõigi pooli laulõtasse, Kuusi no iks pooli, kuusi pooli kul'ätadas.

Siih mi iks olõ, siih mi olõ hummoguni, Valgõ-no-iks-hõni, valgõhõni vallatõlõ.

arevus vaba rasvapoletaja

Hummõn tulõ-õi, hummõn tulõ-õi jaanitulda, Hummõn iks saa-ai inäp, saa-ai inäp jaanisavvu. Seo iks mi ilo, seo ilo lõpõtõlõ Saa-ai meil pia, saa-ai pia säänest pidu, Tulõ-õi meil pia, tulõ-õi pia jaanitulda.

mis toitu soodustavad rasva poletamist

Kiä iks jall eläs, kiä eläs tõsõ kõrra, Jääs iks tõsõs, jääs tõsõs jaanipäevas, Üteh-iks-no-kuuh, ütehkuuh, kul'ätele, Sõbra no iks üteh, sõbra üteh sõnotõlõ. O iks neid aigo, o neid aigo ilusit.

mida suua kaalulanguse maksimeerimiseks