Liigu sisu juurde

Kasutada võib isekleepuvat etiketti. Tootmise nõuded 1 Supereliit- või eliitseemne tootmise korral samal kasvukohal peab sama liigi teise sordi või sama sordi mittesordiehtsa teraviljaseemne või madalama kategooria seemne kasvatamisest olema möödunud vähemalt kaks aastat, sertifitseeritud seemne tootmise korral samal kasvukohal vähemalt üks aasta. Teraviljaseemne kvaliteedinõuded 1 Teraviljaseemne kvaliteedinõuded kategooriate kaupa on kehtestatud lisas 1. Etiketi vormi nõuded 1 Teraviljaseemne etiketi minimaalne suurus on × 67 mm. Hübriidsordi seemne tootmise nõuded 1 Hübriidsordi seemne tootmise korral peavad ristlusvanemad, kaasa arvatud viljatud edaspidi steriilsed isastaimed ja viljakad edaspidi fertiilsed taastatud isastaimed, olema sordiehtsad ja -puhtad.

Reguleerimisala 1 Määrusega kehtestatakse teraviljaseemne ning geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi edaspidi säilitussort teraviljaseemne kategooriad ja neile esitatavad kvaliteedinõuded, hübriidsordi ja sisearetusliini tüübid, seemne kvaliteeti vähendavate taimekahjustajate loetelu ja nende esinemise piirmäärad, seemne tootmise nõuded, proovide suurused ning seemne nõuetekohasuse kindlakstegemise nõuded, seemne sertifitseerimise kord ning nõuded, sertifitseeritavate liikide loetelu, seemne sertifitseerimist tõendava dokumendi sisu nõuded ja kehtivusaeg, pakendamise nõuded, seemne pakendamise ja müügipakendi sulgemise ning seemne müügipakendi märgistamise nõuded, sertifitseerimist või kontrollimist tõendavate dokumentide väljaandmise kord ning etikettide sisu ja vormi nõuded, lõpuni sertifitseerimata teraviljaseemne partii etiketi ja saatedokumendi nõuded, seemne turustamise nõuded ning nõuded järelkontrolli ulatuse ja sageduse kohta.

slimming 4u

Teraviljaliikide loetelu Määruse nõudeid kohaldatakse järgmiste teraviljaliikide suhtes: 1 harilik kaer ja bütsantsi kaer Avena sativa L. Koch edaspidi harilik kaer ; 2 harilik oder Hordeum vulgare L. Camus perekonda Triticum kuuluva liigi ja perekonda Secale kuuluva liigi ristamisel saadud hübriid; 8 mais, välja arvatud lõhenev mais ja suhkrumais Zea mays L.

Maisi hübriidsordi ja sisearetusliini tüübid Maisi hübriidsordi ja sisearetusliini tüübid on järgmised: 1 risttolmleja sort - piisavalt ühtlik ja püsiv sort; 2 sisearetusliin - piisavalt ühtlik ja püsiv liin, mis on saadud korduval viljastamisel sama taime õietolmuga; 3 lihthübriidsort - kahe sisearetusliini ristamisel saadud esimene aretaja määratud ristandi põlvkond; 4 topelthübriidsort - kahe lihthübriidsordi ristamisel saadud esimene aretaja määratud ristandi põlvkond; 5 kolmekordselt ristatud hübriidsort - sisearetusliini ja lihthübriidsordi fertiilsuse segu ja kaalulangus saadud esimene aretaja määratud ristandi põlvkond; 6 top-cross hübriidsort - sisearetusliini või lihthübriidsordi ja isetolmleva sordi ristamisel saadud esimene aretaja määratud ristandi põlvkond; 7 sortidevaheline hübriidsort - kahe risttolmleva sordi eliitseemnest kasvanud taimede ristamisel saadud esimene aretaja määratud ristandi põlvkond.

Teraviljaseemne kategooriad ning nende tähistused 1 Supereliitseemne kategooria seeme tähistusega SE on seeme, mis: kaalulangus thirting on toodetud sordi omaniku või säilitaja vastutusel ja sordi säilitamiseks ettenähtud meetodite kohaselt; 2 on ette nähtud eliitseemne tootmiseks või sordi omaniku, esindaja või säilitaja kirjaliku taotluse alusel esimese või teise põlvkonna sertifitseeritud seemne kategooria seemne tootmiseks; [ Fertiilsuse segu ja kaalulangus I, Teraviljaseemne kvaliteedinõuded 1 Teraviljaseemne fertiilsuse segu ja kaalulangus kategooriate kaupa on kehtestatud lisas 1.

kuidas saada abs-i ilma kaalulanguta

Tootmise nõuded 1 Supereliit- või eliitseemne tootmise korral samal kasvukohal peab sama liigi teise sordi või sama sordi mittesordiehtsa teraviljaseemne või madalama kategooria seemne kasvatamisest olema möödunud vähemalt kaks aastat, sertifitseeritud seemne tootmise korral samal kasvukohal vähemalt üks aasta.

Hübriidsordi seemne tootmise nõuded 1 Hübriidsordi seemne tootmise korral peavad ristlusvanemad, kaasa abs fat burner viljatud edaspidi steriilsed isastaimed ja viljakad edaspidi fertiilsed taastatud isastaimed, olema sordiehtsad ja -puhtad.

puhkuse kaalulanguse valjakutse

Vahemaa nõuded 1 Teraviljaseemne tootmise korral peavad taimed olema kaitstud võõrtolmlemise eest.