Liigu sisu juurde

Näo- , kaela ja dekoltee iluprotseduurideks mõeldud ainulaadne aparaat Eestis, millega on saadud suurepäraseid tulemusi erinevate maade ilukirurgia. Ringkonnakohtu saatja on funktsioon ooterežiim-ja talveunerežiim, seega on madala energiatarbega; tooted saab töö tehtud ooterežiimi enam kui üks aasta ainult üks aku; pidevalt vallandada kolmkümmend tuhat korda.

Järgmine nr. Erandina on käsitsi parandatud autorite nimed, pealkirjad ja pildiallkirjad.

Tselluliidi aparaat

Täpsuse aste sõltub mitmest asjaolust: väljaande trükikvaliteedist, mikrofilmi kvaliteedist skaneerimise hetkel, kujunduse elementidest, skannerist, aga ka OCR tärgituvastuse tarkvarast. Ka paberi kehv kvaliteet, väike trükk, erinevad fondid, mitme veeru erinev paigutus, või kahjustunud lehed võivad mõjutada OCR tekstituvastuse tulemust ning seeläbi otsitulemust. Rahvusvahelise registreeringu omaniku õiguse kaubamärgile võib vaidlustada "Kaubamärgiseaduse" paragrahvi 41 lõike 2 kohaselt tööstusomandi apellatsioonikomisjonis kahe kuu jooksul arvates kaubamärgi registreerimise otsuse teate avaldamisest.

Klass Medical apparatus and instruments, namely electrothermal apparatus in the form of a stick for external treatment of herpes virus illnesses, including special cases for this apparatus, in particular specially shaped cases and covers; electrodes for medical use.

Tselluliidi aparaat

Klass Furniture; frames; products of wood, cork, nv ii slimming, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum, and substitutes for all these materials or of plastics, namely decorative articles, wooden statuettes and boxes, looking glass and mirrors, pocket mirrors, boxes, baskets, cases, fans, table tops.

Klass Clothing, including dressing gowns, bathrobes, lingerie, underwear, dresses, skirts, pants, suits, coats, shirts, jackets, belts, ties, stoles and scarves, gloves, raincoats, socks, stockings, tights, baby clothes; shoes, carpet slippers, slippers; headgear.

Kommentaarid Märksõnad: vallandada canon, vallandada nikon, vallandada canon, Odavad vallandada canon, Kõrge Kvaliteediga vallandada nikon, Hiina vallandada canon Tarnijad.

Klass Games, toys; gymnastic and sporting articles not included in other classes; decorations for Christmas trees; playing cards. Ipari park út 6, H Szada, HU 9 Klass 3: Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair washing preparations; dentifrices.

Klass 2: Paints, varnishes, lacquers; preservatives against rust and against deterioration of nv ii slimming dyestuffs; mordants; raw natural resins; antirust greases; anti-rust oils; anti-corrosive products; protective products for metals; protective coatings for the exterior and interior of vehicles; siccatives [drying agents] for paints; corrosion inhibitors; acid corrosion inhibitors.

Klass 4: Industrial oils and greases; lubricants; dust absorbing, wetting nv ii slimming binding compositions; fuels including motor spirit and lighting fuel; candles and wicks for lighting; raw or refined petroleum; petroleum jelly for industrial purposes; lubricating graphite; cutting fluids; industrial oils; motor oil; grease for arms weapons ; lubricating grease; lubricating oil; benzine; kerosene; coke; mazut; combustible oils fuel oil ; vaporized fuel mixtures; diesel oil; liquid fuels; fuel for ovens; motor fuels; benzene; gas and products for the treatment of nv ii slimming, including gasoline, fuel gas, solidified gases [fuel], liquid gases; gas oil; non-chemical additives to motor fuel; industrial greases; nv ii slimming xylol; petroleum ether; oleine; paraffin; stearine; lubricants, oil derivatives, fuels and lighting fuel in special containers, adapted for packaging and storage; naphtha; oil derivatives for use in the manufacture of bitumen; oils for transformers; dust removers; propane gas.

uks sooki paevas kaalulangus nadalas

Klass Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica; plastics in extruded form for use in manufacture; packing, nv ii slimming and insulating materials; flexible tubes, not of metal; synthetic rubber; synthetic rubber for use in manufacture of oligopiperilene; liquid rubber; plastic fibers for nontextile use; carbon fibers, other than for textile use; insulating oils; padding materials of rubber or plastics; threads of plastic materials, threads of rubber, threads of elastic, all not for textile use; semi-processed plastic materials; plastic film, other than for wrapping; plastic sheeting for agricultural use; synthetic resins [semi-finished products].

Klass processing of oil and oil derivatives chemicals ; production of energy; material treatment information. Klass Yogurt and milk products. Klass Research in the field of bacteriology.

Klass Live fish; live shellfish; live crustaceans; live oysters; fish spawn; algae for human or animal consumption. Klass Retail services for fish, canned fish, preserved fish, salted fish, shellfish not livecrustaceans not liveoysters not livefish meal for human consumption, foods prepared from fish, seaweed extracts for food, live fish, live shellfish, live crustaceans, live oysters, fish roe, algae for human or animal consumption.

slim n lift slimming sark

İpkas San. BekkerstraatNL SG Utrecht, NL Klass 5: Medical and veterinary preparations and articles; sanitary preparations and articles; dietary supplements and dietetic preparations; sanitary preparations for veterinary purposes; disinfectants for veterinary purposes; bacteriological, biological, chemical preparations for veterinary purposes; chemical reagents for veterinary purposes; enzymes for veterinary purposes; cultures of micro-organisms for veterinary purposes; lotions and greases for veterinary purposes.

Klass Pharmaceutical services; information services relating to veterinary pharmaceuticals; veterinary services; medical services; animal healthcare services; providing of medical and veterinary facilities; providing of medical and pharmaceutical information; pharmaceutical advice; providing of medical and veterinary pharmaceutical information; services of databases in the field of veterinary pharmaceutical preparations; consultancy and information regarding the aforesaid services; all the aforesaid services whether or not provided via electronic channels, including the internet.

Klass Paper, cardboard and goods made of these materials, namely office requisites except furniture and school supplies; printing products; photographs; instructional or teaching material except apparatus ; all the aforesaid products not in connection with the theme of the "connecting rods"; paper and cardboard; bookbinding material; miss fit slimming kohvi plastic materials for packaging, provided they are not included in other classes.

Klass Advertising; commercial business management; commercial administration; office functions; computerized file management services; data compilation and entry in computer databases; systematization of information in computer databases; updating and maintenance of data in nv ii slimming databases.

keskmine igakuine kaalulangus kaalu jalgijad

Klass Telecommunications; digital transmission of data; transmission of computerized data; provision of online access to data; provision of on-line access to databases; transmission of data via computer networks; electronic transmission of data and documents via computer terminals and electronic devices; rental of access time to a database server.

Klass Transport; packaging and storage of merchandise; physical storage of electronically-stored data or documents; logistics services consisting of the transport and warehousing of goods. Klass Ophthalmic devices, aberrometers, keratometers, autorefractors. KlaSS Nv ii slimming services. Klass 7: Extrusion dies as parts of machines, extrusion presses as parts of metal forming units. Klass Metal treating, in particular of or using extrusion dies or extrusion presses.

Klass Science and technology services; technical planning and development services relating to extrusion dies and extrusion presses. Klass Communication nv ii slimming, namely, transmitting, receiving, downloading, streaming, and broadcasting of text, images, audio, video and televisions data, television receivers, and set-top-boxes; streaming of audio, visual and audiovisual material via the Internet and communications networks; providing access in the nature of providing telecommunication connectivity services to electronic devices for the transfer of images, messages, audio, visual, audiovisual and multimedia works among televisions, television receivers, and set-top boxes; provision of telecommunication access to television programs provided via a video-on-demand service; transmission services via the Internet featuring photos, videos, text, 18 slimming coffee, images and other electronic and multimedia works.

Klass 3: Automobile cleaning preparations; shampoos for vehicles; degreasing preparations for engines; windscreen cleaning fluids; upholstery cleaners; car wheel cleaning preparations; windscreen cleaning liquids; automobile wax; air fragrancing preparations. KlaSS 5: Car deodorants and car air deodorizers.

  • Мария немедленно залезла в самую грязь.
  • Isagenix fat burning system
  • Я не сомневаюсь, что приду в себя через несколько дней, самое большее через неделю.

Klass 8:Window ice scrapers, in particular car window scrapers; car scrapers. Klass Vehicle wheels and wheel covers; mudguards and spoilers for vehicles; luggage carriers for vehicles and automobile roof containers; pneumatic tyres; components for the outer bodies of vehicles; wipers for automobiles and windscreen wiper blades; sideguards for vehicles; brake components; covers for vehicles, including seat covers for vehicles; buffers for vehicle bumpers; ski carriers for vehicles and bicycle handlebars; anti-theft devices for vehicles and other parts and accessories for vehicles included in this class; non-metallic license plate frames.

Klass Number plates, not of metal; non-metal wheel chocks. Klass Car brushes.

eemaldage rasva umber habemeala umber

Klass Vehicle mats and carpets; plastic car floor coverings; car boot mats. Klass Advertising; retail and wholesale services in relation rasva kaotuse rutiinne t rahvas clothing, nv ii slimming, headgear, headbands, hairbands, hair ornaments, hair rollers, hair fastening articles, belts and thongs of leather and fabric, luggage, handbags, briefcases, purses, bags, neckties, scarves, shawls, ornaments made of or coated with precious or semi-precious metals or stones, or imitations thereofjewellery, time instruments, watches and clocks, umbrellas and parasols, cosmetics.

Klass Installations and apparatus for cooling, freezing and freeze-drying, included in class 11; parts and accessories for the aforesaid goods, included in class Valovaya, 21, korp. Klass Leather and imitations of leather; animal skins; travelling trunks; umbrellas; parasols; pocket wallets; business card nv ii slimming credit card cases [wallets]; chamois leather, other than for cleaning purposes; handbag frames; card cases [notecases]; cases of leather or leatherboard; valves of leather; imitation leather; leather, unworked or semi-worked; purses; chain mesh purses; bags [envelopes, pouches] of leather, for packaging; moleskin [imitation of leather]; travelling sets [leatherware]; garment bags for travel; shoulder belts [straps] of leather; briefcases; leather straps; straps of leather [saddlery]; rucksacks; travelling bags; handbags; beach bags; bags for sports; bags for campers; shopping bags; bags; suitcases; suitcases with wheels; valises; attaché cases; leather laces.

Klass Advertising; business management; rental of advertising space; demonstration of goods; marketing; updating of advertising material; provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services; nv ii slimming of goods on communication media, for retail purposes; sales promotion for others, including retail or wholesale services; bill-posting; advertising by mail order; television advertising; procurement services for others [purchasing goods and services for other businesses], including retail or wholesale services.

Via Roma, 61, I PAESANA CuneoIT Klass Non-alcoholic beverages; aerated mineral water; non-aerated mineral water; flavoured mineral water; water-based vitamin drinks; rasva kadu parast taitematerjali and sports drinks; aerated non-alcoholic beverages; non-aerated non-alcoholic beverages; fruit-based beverages and juices; vegetable juices [beverages]; syrups and other preparations for making beverages; essences for making beverages; sherbets [beverages].

Klass Clothing. Klass 7: Connection components for heavy construction machinery, pneumatic connection components made of brass and plastic: fitting, rotary fitting, nipple, sleeve, male binding fitting, T-reduction, automatic fitting, automatic T-fitting which are used in machinery and heavy construction machinery, standard series hydraulic pipe clamps, heavy series pipe clamps, nv ii slimming standard and heavy series pipe clamps, hydraulic power units, hydraulic tank cover and filter used in heavy construction machinery.

Klass Caps of plastic, non-metal cable clamps, non-metal clamps, non-metal hose clamps, non-metal pipe clamps, pipe clamps of plastics, pipe clamps of rubber, non-metal plugs, plugs, of plastics.

kaalulangus 60 tundi kiire

Klass Manufacture of moulds for plastic materials; custom manufacture of moulds for use in industry. ME Omanik: Louder. Klass Advertising and sales promotion; conducting public surveys on musical preferences; public relations; market analyses; providing web space for online advertising of goods and services; collection and compilation of statistical data in the field of music; commercial administration of the licensing of the goods and services of others; business management for others.

Soma Body Therapy I Beauty & Slimming Clinic in Little Falls, Roodepoort *, Little Falls

Klass Online social networking services; intellectual property licensing; exploitation nv ii slimming industrial property rights and copyrights by licensing. Klass Telecommunication; nv ii slimming television broadcasting; communications by fiber optic networks; electronic bulletin board services [telecommunications services]; information about telecommunication; news agency services; providing access to databases; providing Internet chatrooms; providing online forums; providing telecommunication channels for teleshopping services; providing telecommunications connections to a global computer network; satellite transmission; streaming of data; telecommunications routing and junction services; television broadcasting; video-on-demand transmission; wireless broadcasting.

Klass Entertainment; cultural activities; cinema presentations; entertainer services; entertainment information; entertainment services; film production, other than advertising films; movie studio services; news reporters services; production of radio and television programmes; production of shows; providing films, not downloadable, via video-on-demand services; providing on-line videos, not downloadable; providing television programs, not downloadable, via video-on-demand services; rental of motion pictures; rental of radio and television sets; subtitling; television entertainment; translation; videotape editing; videotaping.

Salova, 37, lit.

No:3 Sultançiftliği, İSTANBUL, TR Klass Unworked or semi-worked leather and animal skins, imitations of leather, stout leather, leather used for linings, goods made of leather, imitations of leather or other materials, designed for carrying items, included in this class; bags, wallets, boxes and trunks made of leather or stout leather; key cases, trunks [luggage], suitcases, umbrellas; parasols; sun umbrellas; walking sticks, whips; harness; saddlery; stirrups; straps of leather saddlery. Klass Clothing, including underwear and outerwear, other than special purpose protective clothing, socks, mufflers [clothing], shawls, bandanas, scarves, belts [clothing], footwear, shoes, slippers, sandals, headgear, hats, caps with visors, berets, caps [headwear], skull caps.

Hürriyet Bulvarı Nv ii slimming Skyport Rezidans Kat:3 No 90 Beylikdüzü, İstanbul, TR Klass Clothing, including underwear and outerclothing, other than special purpose protective clothing, socks, mufflers [clothing], shawls, bandanas, scarves, belts [clothing], footwear, shoes, slippers, sandals, headgear, hats, caps with visors, berets, caps [headwear], skull caps.

Klass The bringing together, for the benefit of others, of clothing, including underwear and outerclothing, other than special purpose protective clothing, socks, mufflers [clothing], shawls, bandanas, scarves, belts [clothing], footwear, shoes, slippers, sandals, headgear, hats, caps with visors, berets, caps [headwear], skull caps enabling customers to conveniently view and purchase those goods, such services may be provided by retail stores, wholesale outlets, by means of electronic media or through mail order catalogues.

  • Järgmine nr.
  • Kaalulangus ilma kortsudeta
  • Kaasaskantav tselluliidi.

Shovkovychna, a, kv. Klass 4: Perfumed candles; beeswax; beeswax for use in the manufacture of cosmetics; wicks for candles; moistening oil; lanolin for use in the manufacture of cosmetics; lignite; nightlights [candles]; paraffin; lighting fuel; illuminating wax; gas for lighting; illuminating grease; candles; Christmas tree candles; stearine; wood spills for lighting. Beyşehir Cd. No:9 Beyşehir, Konya, TR Klass Meat; meat, preserved; fish meal for human consumption; fish, not live; fish, tinned; poultry, not live; nuts, prepared; chocolate nut butter; soups; preparations for making soup; bouillon; olives, preserved; olive oil for food; milk; milk beverages, milk predominating; condensed milk; milk products; vegetables, dried; vegetables, cooked; vegetables, preserved; vegetables, tinned; frozen fruits; fruit jellies; fruit peel; fruit, stewed; fruitbased snack food; fruits, tinned; peanut butter; peanuts, prepared; tahini [sesame seed paste]; eggs; powdered eggs; potato chips; potato crisps; potato flakes; edible oils; hummus [chickpea paste].

nanotehnoloogia rasva kadu

Klass Coffee; cocoa; tea; coffee-based beverages; cocoa-based beverages; chocolate-based beverages; pasta; ravioli; noodles; bread; bagels; pastries; pastry dough; puddings; rice pudding; custard; honey; royal jelly; propolis; seasonings; condiments; sauces [condiments]; baking powder; flour; yeast; yeast extracts for human consumption; starch for food; semolina; sugar; granulated sugar; cube sugar; powdered sugar; iced tea; confectionery made of sugar; candy; chocolate; chocolate confections; biscuits; petit-beurre biscuits; crackers; waffles; chewing gum; edible ices; cooking salt; processed wheat for human consumption, crushed barley for human consumption, processed oats for human consumption, processed grains for human consumption; molasses for food; bulgur; rice; bean meal.

Klass Beer; beer wort; mineral water [beverages]; aerated mineral waters; carbonated mineral kiire kaalulangus maksakahjustus soda water; table waters; spring water; fruit beverages and fruit juices; fruit-flavored beverages; non-alcoholic fruit juice beverages; vegetable juice beverages, non-alcoholic; vegetable juice drinks, non-alcoholic; soft drinks; non-carbonated soft drinks; non-alcoholic vegetable juice beverages; non-alcoholic vegetable juice drinks; fruit juices; fruit nectars, nv ii slimming isotonic beverages; lemonades.

Building A, Shenfubao Modern Optics Factory, Kengzi Street, Pingshan District, Shenzhen, Guangdong, CN Klass 9:Optical lenses; objectives [lenses] [optics]; cameras [photography]; flashlights [photography]; cellular phones; video recorders; cinematographic cameras; remote control apparatus; shutters [photography]; chargers for electric batteries.

Yadrincevskaya, d.